กลยุทธ์นัมเบอร์วัน – เป็นที่หนึ่งในอะไรสักเรื่อง เอามาเป็นจุดขาย

หาจุดเด่นของธุรกิจมาสร้างเป็นจุดเด่นในการขาย เป็นกลยุทธ์ที่บริษัทเล็กๆ ที่สร้างใหม่ ก็สามารถใช้ต่อสู้ในธุรกิจได้ เป็นที่หนึ่งในเรื่องอะไรสักเรื่องในเขตพื้นที่ของคุณ เช่น คาเฟ่ที่ดีที่สุดในตำบลสามกอ คาเฟ่อาคารเก่าในอำเภอสามกอ ต้มยำกุ้งที่หนึ่งในสามกอ เป็นต้น

ไม่จำเป็นต้องเป็นที่หนึ่งของโลก ของประเทศ หรือได้รางวัลอะไร ใช้ที่หนึ่งในพื้นที่ของคุณ ที่หนึ่งในตำบล ที่หนึ่งในอำเภอ ก็ได้ เพื่อสร้างจุดเด่น ให้ลูกค้าสนใจเข้ามาร้าน

พอได้เป็นอันดับหนึ่งก็จะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ถูกพูดถึงในสื่อต่างๆ มากขึ้น